• Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Στην τρίτη ηλικία αυτή υπάρχουν εξατομικευμένες απαιτήσεις για άσκηση και μεγάλη ανάγκη πιο προσωπικής παρακολούθησης από ειδικούς επιστήμονες γυμναστές.

Στην τρίτη ηλικία αυτή υπάρχουν εξατομικευμένες απαιτήσεις για άσκηση και μεγάλη ανάγκη πιο προσωπικής παρακολούθησης από ειδικούς επιστήμονες γυμναστές. Με αναλυτική συζήτηση του ιστορικού σας και σε συνεργασία με τους απαραίτητους γιατρούς αναλαμβάνουμε άσκηση και σε άτομα τρίτης ηλικίας για μια υγιή και λειτουργική καθημερινότητα με ποιότητα ζωής.

Περισότερες Ενότητες