ΟΜΑΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ

 

Διευθύντρια του Eπιστημονικού Προγράμματος της fitness lifestyle club

Ελπίδα Τσίντσιφα PhD, Msc

 • Διδακτορικό από το Α.Π.Θ. στην Iατρική της Άθλησης.
 • Master of Science με υποτροφία από το University of Oregon, U.S.A. στο Fitness
 • Επιστ. Συνεργατης στο Τ.Ε.Φ.Α.Α. Θεσσαλονίκης
 • Pilates Master Trainer Mat & Reformer, εξουσιοδοτημένη για πιστοποίηση σπουδών, Faculty Member της Balance Body University.
 • International Master Trainer της Nauilus Academy.
 • Πτυχία από:
  • American College of Sports Medicine,
  • AFAA, Step Reebok,
  • Resistance University,
  • Culture Shock Hip Hop,
  • Schwinn Cycling,
  • Pump Trainer
Διδάσκει aerobic από το 1986 και εκπαιδεύει καθηγητές aerobic & fitness από το 1992.
Ιδιοκτήτρια του Asana Θεσσαλονίκης